OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH
OD 20.12.2018 - ZAVŘENO
OD 03.01.2019 - OTEVŘENO

Předchůdci garáží byly stavby, které sloužily k úschově kočárků a vozů. A sloužili dobře. Nejkrásnější domy měly pečlivě designérský ztvárněnou garáž, aby se hodila k domu a dotvářela ho. Důraz se kladl na detaily a vrata byly najprominentnejším doplňkem fasády domu. A tak se z garážových vrat stal druh umění.

Garážová vrata není produkt, který si chodíme vybírat do supermarketu. Jeho koupi je třeba pořádně zvážit, nejen pro finanční náročnost, ale hlavně proto, aby byla vaším spolehlivým pomocníkem, který funguje jako hodinky, kdykoli to potřebujete. Ptejte se na vše odborníka.

Proč je důležité mít věrohodného dodavatele garážových vrat?

Kvalitní garážová vrata je dlouhodobá investice do vašeho domu. Právem očekáváte, že největší pohyblivý objekt ve vašem domě bude fungovat bezproblémově dlouhou dobu. Bezpečnost a spolehlivost jsou důležité. Chcete společnost, která nejen vyrábí bezpečné a spolehlivé garážová vrata, ale bude zde i v budoucnu pro plánovanou údržbu a opravy. Vrata Olymps-Door otevírají garáže od roku 1991 pro více než 100000 spokojených zákazníků v České Republice, na Slovensku, v Maďarsku a dalších evropských zemích. Naše rozsáhlá a profesionální prodejní síť (mnoho z prodejců s námi spolupracuje více než 10 let) a téměř 100 zaměstnanců jsou připraveni obsloužit vás. Chcete přece dodavatele, na kterého se můžete spolehnout.

Proč se spoléhat na odborníky při výběru garážových vrat?

Pravděpodobně jste ještě nikdy nenakupovali garážová vrata a volba těch správných vrat může být pro vás komplikovaná. Je mnoho různých typů garážových vrat u nichž není rozdíl viditelný na první pohled. My víme, že stavba nebo přestavba domu je nekonečný příběh možností a voleb. Náš 7-krokový návrhář vrat " http://www.olymps-door.cz/door-designer/" vám zjednoduší proces výběru při volbě. Zkušený a technicky zdatný personál bude s vámi spolupracovat při volbě správných vrat za správnou cenu.

Co je důležité při výběru garážových vrat?

Za prvé se musí zákazník rozhodnout, kolik chce investovat. Ekonomicky nejúspornější jsou modely bez izolace, pak vrata zateplené polystyrenem a nakonec vrata s nejúčinnější izolací polyuretanovou pěnou. Podobně je tomu tak i při výběru barvy vrat. Nejlevnější barva je bílá, dále pak za příplatek základní hnědá a můžeme zabezpečit i nátěr dle vzorníku RAL. Dražší verze vrat s polyuretanovou výplní jsou také v různých provedeních imitace dřeva. Jednotlivé imitace jsou za stejné ceny. Jednotlivé designy jsou bez příplatku, zvlášť se platí za doplňky, jako prosklení, personální dveře, bezpečnostní zámek, atd.

Jak udržet teplo v garáži?

Správný systém vytápění je základním kamenem úspory energie. Pokud tvoří součást vašeho domu i garáž, měli by jste věnovat pozornost otázce její správné izolace. Řešením, které zabrání úniku drahocenného tepla, jsou garážová vrata s kvalitní polyuretanovou výplní. Polyuretanová pěna se mezi oboustranný ocelový plášť vstřikuje pod tlakem, a proto dokonale izoluje. Jednotlivé sekce, z nichž se garážová vrata skládají, se v závislosti na způsobu provedení významnou měrou podílejí na tepelné izolaci. Neměly by být tenčí než 4 cm. Jen taková tloušťka vám zaručí požadované izolační vlastnosti. Kromě samotných sekcí je nezanedbatelný i způsob utěsnění vratového křídla k ostění garáže. Spolu s polyuretanovou resp.polystyrenovou výplní pomáhá šetřit teplo a tlumit hluk gumové těsnění, které je upevněné na všech čtyřech stranách stavebního otvoru. Po obou svislých stranách je přichycené na vodicích drahách a spodní i vrchní část těsnění je zabudované přímo do hliníkového profilu panelů. Těsnící guma ve spodní části poslouží i jako zvuková izolace a zároveň minimalizuje nerovnosti podlahy. Ani v této fázi však ještě nejsou vrata kompletně zaizolovaná. Sekce tvoří pohyblivou část vrat, a přes "spáry" mezi nimi může unikat teplo. Výrobce garážových vrat OLYMPS DOOR umístil těsnění přímo v horní části každé sekce pomocí speciálně vytvarované drážky v oceli a touto důmyslnou mechanikou jsou zajištěny výborné těsnící vlastnosti vrat. Spotřeba energie v garáži se nezvyšuje a navíc má takový systém pozitivní vliv na hladký chod a trvanlivost garážových vrat. O izolačních vlastnostech vrat se nezapomeňte předem informovat u prodejce.

Jak se vlastně sekční vrata montují?

Sekční garážová vrata s pohodlným ovládáním přímo z auta má oproti jiným typům vrat ( dvoukřídlá nebo vrzající výklopná ) množství výhod. Montují se na vnitřní ostění garáže. V drahách vedených po stranách stavebního otvoru se vysouvají pod strop garáže. Při instalaci vrat a pohonu je nutné počítat s prostorem, do kterého se bude otevírat.Tento prostor je limitován výškou a šířkou otvoru, jakož i typem zdvihu a pohonem vrat. Přesné vymezení požadovaného prostoru určí zákazníkovi autorizovaný technik výrobce OLYMPS DOOR. Nejvhodnější však je, pokud při stavbě garáže nebo při její rekonstrukci berete v úvahu výrobcem doporučené standardní podmínky pro montáž sekčních garážových vrat:

Překlad nad stavebním otvorem:
Je prostor určený k umístění torzní pružiny a měl by být nejméně 120-320 mm ( dle typu zdvihu ) při použití lineárního pohonu, který je umístěn v zadní části vrat. Při montáži vrat bez pohonu je potřebných minimálně 70-290 mm.

Šířka ostění:
Prostor po stranách otvoru, určený k umístění vodících drah, má být minimálně 150 mm.

Jaké přípravy je třeba udělat před montáží?

Aby nedošlo k poškození již namontovaných vrat, resp. problémům při jejich montáži, nabízíme několik doporučení, jak připravit stavební prostor:

  1. Podlaha v prostoru vrat by měla být definitivně ukončena, vodorovná a bez nerovností, aby na ni vrata dokonale dosedla. Ideální je vyspádovat práh otvoru směrem do exteriéru, vyhnete se tím pronikání vody do garáže pod uzavřenými vraty.
  2. V prostoru instalace vrat by měly být dokončeny omítky (strop, stěny, špalety).
  3. Konstrukce překladu je důležitá hlavně pro vrata s torzními pružinami umístěnými vpředu na překladu. Pružinové konzole musí být v překladu pevně ukotveny. Ostění i překlad musí být vybudovány z nosných materiálů (cihla, beton, ocel, dřevo).
  4. Je třeba, aby byl strop nosný v místech, kde jsou zavěšeny vodorovné dráhy a lineární pohon vrat. Pokud to není možné, třeba zhotovit pomocnou závěsnou konstrukci.
  5. Ostění a překlad musí zevnitř garáže vytvářet jednu rovinu po celém obvodu otvoru a nesmí na nich být žádné odskoky ani výklenky.
  6. Všechna elektrická vedení zabudovaná pod omítkou v prostoru osazení vrat musí být před zahájením montáže zřetelně vyznačena.
  7. Na místě montáže musí být zajištěna funkční elektrická přípojka se střídavým proudem 230V/50Hz.

Dodržením stavebních požadavků předejdete problémům při montáži vrat. Nejlépe bude, pokud stavební připravenost prokonzultujeme s výrobcem.

Může se stát, že sekční vrata se nedají namontovat?

Setkáváme se s dvěma nejobvyklejšími problémy, pro které není možná montáž sekčních vrat. První - když se nahrazují klasická křídlová vrata a stavební otvor na garáži je udělaný tak, že není vyzděné ostění nebo překlad nad garážovým otvorem. Druhý - běžný případ je, že klesá střecha garáže směrem od vrat k zadní stěně garáže.

Kolik trvá montáž sekčních garážových vrat?

Standardní montáž garážových vrat s pohonem trvá asi 4 hodiny, bez pohonu o něco méně. Montáž pohonu vstupní brány - křídlové nebo posuvné odhadujeme na 3 - 4 hodiny v případě, že jsou dodrženy všechny požadavky na montáž - elektrické přívody, osazená brána ... Požadované stavební úpravy, resp. podmínky nezbytné pro hladký průběh montáže jsou se zákazníkem vždy dohodnuty předem. Bezplatnou obhlídku staveniště zajišťuje servisní pracovník ještě před montáží, aby se předešlo nechtěným komplikacím při stavebních pracích. Jsou to velmi důležité služby, protože se můžeme předem připravit na specifické požadavky zákazníka. Přímo na místě se vyřeší potenciální stavební úpravy, případně se dohodne likvidace starých vrat.

Je nutná nějaká speciální péče o garážová vrata?

Vrata nevyžadují žádnou speciální údržbu, doporučuje se však alespoň jednou ročně ( optimálně 2 x ) všeobecná údržba pohonu, kterou zajistí dodavatel. V zimních měsících při minusových teplotách se stává, že ztuhne obvodové těsnění kolem garážových vrat, což má za důsledek jejich těžší a pomalejší pohyb. Je to běžný jev, se kterým netřeba nic dělat.

Nehrozí při teplotách pod nulou nějaké nebezpečí pro řídící elektroniku pohonu vrat?

Samotný pohon má transformátor, který udržuje elektroniku v provozní teplotě, takže nic nehrozí ani v garážích bez vytápění či bez zateplení.V dálkovém ovladači je běžná baterie, která nesnáší mínusové teploty, takže doporučujeme nenechávat ovladač např. v zaparkovaném autě.

Jsou sekční vrata bezpečnější než klasická, dvoukřídlá?

Pokud má zákazník do garáže jiný vchod (např. pokud se do ní vchází přímo z rodinného domu), který je potřebný v případě výpadku elektrického proudu, není nutné mít zvenku na vratech žádnou kliku, za kterou by se dala vrata uchopit. Tento fakt spolu se samosvorným pohonem znemožňuje násilné otevření vrat. Jakékoliv vnější prvky, mechanické kliky, madla, zámky dělají bránu "zranitelnější".

Co dělat v případě výpadku elektrického proudu?

V případě výpadku el. proudu lze pohon uvnitř garáže jednoduchým způsobem odpojit, a tím uvolnit vrata a manipulovat jimi ručně. Pokud do garáže není jiný vchod, pro takový případ je zvenku na vratech namontovaný nouzový zámek, kterým lze v případě potřeby pohon odpojit z exteriéru. V případě dlouhodobého nepoužívání vrat, lze garáž zevnitř zajistit kovovou petlicí.

Co dělat při ztrátě dálkového ovladače?

Pokud zákazník nemá jiný, náhradní, musí vrata odpojit od pohonu a manipulovat s nimi ručně. Pro zajištění vrat v zavřené poloze se použije vnitřní petlice. Pokud může, použije druhý dálkový ovladač a co nejdříve kontaktuje svého dodavatele, který z bezpečnostních důvodů zajistí vymazání paměti přijímače a znovu nakódování starého i nového ovladače. Tím se zamezí riziku, aby někdo, kdo ovladač najde, nemohl manipulovat s vraty. Tento jednoduchý úkon zařídí kterýkoli autorizovaný montážní pracovník firmy.

Co když není nablízku přívod energie?

Firma Olymps Door přináší na trh solární systém NiceSolemyo určený pro automatizaci bran, garážových vrat a závor včetně těch, které jsou umístěny daleko od přívodu energie.

Systém lze instalovat kdekoliv, bez potřeby výkopových prací a propojování.Zvýšená kapacita baterií kombinovaná s minimální spotřebou el. energie garantuje výkon i při vysokém zatížení.

Systém obsahuje fotogalvanický panel, který mění sluneční záření na elektřinu a bateriový blok, který uskladňuje energii produkovanou panelem. Bateriový blok zajišťuje souvislé a permanentní dodávky energie během provozu.

Co když začne být dálkových ovladačů příliš?

Nejvyšší stupeň komfortu budovy představují bezpochyby systémy domácí automatizace, která dokáže zajistit provoz domu racionálně as minimálními provozními náklady. Zautomatizuje často opakované úkony a dokáže aktivovat nebo deaktivovat zvlášť nebo současně např. vstupní a garážová vrata, světla, rolety, topení, zavlažování .....

My přinášíme na trh nadčasové řešení ovládání domu

Nice Way je nový systém rádiového ovládání plně zvládající automatizaci skupin Nice z kteréhokoli bodu v domě. 240 kanálový modul s displejem, který řídí 80 skupin a 70 multiskupin je ideální pro řízení systému. 1, 3, 6 a 9 kanálové moduly jsou určeny k ovládání jednotlivých automatizací, skupin či multiskupin. Každý z nich je dostupný v různých provedeních, všechny v minimálních rozměrech pro extrémně snadné použití. Pro ochranu elektronických dílů před vlhkem a nečistotami jsou všechna tlačítka řídícího modulu kryté gumovou membránou. Díky tomu lze používat kdekoli - v garáži, v obývacím pokoji, v zahradě nebo v koupelně,

Kterýkoliv modul NiceWay lze ochránit vložením do miniaturního pryžového obalu.

Nice Tag je vestavěný systém dálkového ovládání. Jednotlivé prvky systému jsou konstruovány tak, aby je bylo možno montovat skrytě např.. do klasických krabic pod omítku pro osazení vypínačů, do pohonů žaluzií a markýz případně přímo do osvětlovacích těles. Tento systém je ideální při rekonstrukci stávajících rozvodů.Všechny prvky systému Tag lze kombinovat s existujícími prvky dálkového ovládání s plovoucím kódem.

Nice Opera je nová sada vysílačů se systémem obousměrné komunikace. Inovativní systém kódování pomocí certifikátů zvyšuje bezpečnost. Nová technologie O-Box zabezpečuje kódování nových vysílačů bez nutnosti výjezdů k zákazníkovi a kódování vysílačů "z jednoho na druhý". Přijímač se zabudovaným vysílačem předává signál pro zdvojnásobení dosahu vysílače. Dostupné jsou verze s 1,2,4 a 9 kanály a plovoucím kódem s frekvencí 433,92 MHz.

Typ NiceOne lze namontovat na stěnu, na palubní desku nebo na sluneční clonu v automobilu nebo jej nosit jako klíčenku.

Hledat v katalogu

Zavoláme Vám

Nechci ztrácet čas,
vše vysvětlím po telefonu.


Je možné mne kontaktovat v pracovní dny až do 20:00

Přihlášení


Otázky

Proč je důležité mít věrohodného dodavatele garážových vrat?

Kvalitní garážová vrata je dlouhodobá investice do vašeho domu. Právem očekáváte, že největší pohyblivý objekt ve vašem domě bude fungovat bezproblémově dlouhou dobu...

více ...

Proč se spoléhat na odborníky při výběru garážových vrat?

Pravděpodobně jste ještě nikdy nenakupovali garážová vrata a volba těch správných vrat může být pro vás komplikovaná...

více...

Co je důležité při výběru garážových vrat?

Za prvé se musí zákazník rozhodnout, kolik chce investovat. Ekonomicky nejúspornější jsou modely bez izolace, pak vrata zateplené polystyrenem...

více...