FIBREroll EI

Textilní roletový požární uzávěr s odolností EI bez zkrápění vodou


Požární odolnost: EI 60-C1 / EI 45-C1 resp. EW 60-C1

Textilní roletové požární uzávěry se používají k oddělení dvou sousedních požárních úseků v případě požáru, případně k eliminaci požárně nebezpečného prostoru při zachování otvorů v obvodovém plášti objektu.

Pro své minimální nároky na prostor nacházejí textilní roletové požární uzávěry uplatnění například v kulturních, vzdělávacích, sportovních, dopravních, bytových a administrativních objektech, v nákupních centrech v kombinacích s bezpečnostními mřížemi a dále pak také v podzemních garážích, průmyslových objektech, halách apod.

Za normálních okolností je textilie navinuta v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad podhledem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat.

Základní požadavek na požární rolety je jejich požární odolnost. Roletové požární uzávěry FIBREroll mají požární odolnost až EI 60-C1.


Certifikace

Požární uzávěr FIBREroll EI byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 13501‑2, posouzen dle EN 13241+A2 a EN 16034 a je na něj vydán CE certifikát č. 1396‑CPR‑0139.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.


Technické vlastnosti

 • základem je speciální konstrukce tvořena vícevrstvým textilním systémem tl. cca 20 mm s intumescentní
  schopností, hmotnost tkaniny cca 6 kg/m2
 • požární odolnost:
  • EI 60-C1/ EW 60-C1 - pro světlé rozměry do 2 750 x 2750 mm (š x v)
   velikost nábalu 365 x 420 mm (š x v)
  • EI 45-C1/ EW 60-C1 - pro světlé rozměry do 4 875 x 4400 mm (š x v)
   velikost nábalu 435 x 500 mm (š x v)
  • druh konstrukční části DP3 dle ČSN 73 0810
 • uzávěr byl testován dle EN 12605 na trvanlivost samozavírání, a klasifikován dle EN 16034 do kategorie C1
  (do 10.000 cyklů)
 • ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
 • ovládací jednotka AOP (Avaps Ovládací Panel)
  • zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  • systém navržen v souladu s EN 14637
  • obsahuje vlastní záložní zdroj elektrické energie zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě
   výpadku elektrické energie
  • umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních
   autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního
   uzavření
  • dle národních požadavků jednotlivých států je možné uzávěr doplnit o:
   • dvoufázové uzavření
   • únikové tlačítko (nouzové otevření při požárním poplachu)
   • klíčový spínač či ovládací tlačítka
   • o optickou a akustickou signalizaci
   • hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení
 • rychlost uzavírání rolety je 50-150 mm/s (dle rozměrů)
 • nábal rolety a vodící lišty standardně lakované v odstínu RAL 9010 nebo 9006, na přání zákazníka možnost
  lakovat do jiných barev dle vzorníku RAL.