FIBREroll mini

Textilní roletový požární uzávěr pro malé stavební otvory


Požární odolnost: EW 15 DP1 až EW 60 DP1 resp. EI 60 DP1 při chlazení vodou

Textilní roletové požární uzávěry se používají k oddělení dvou sousedních požárních úseků v případě požáru, případně k eliminaci požárně nebezpečného prostoru při zachování otvorů v obvodovém plášti objektu.

Pro své minimální nároky na prostor nacházejí textilní roletové požární uzávěry uplatnění například v kulturních, vzdělávacích, sportovních, dopravních, bytových a administrativních objektech, v nákupních centrech v kombinacích s bezpečnostními mřížemi a dále pak také v podzemních garážích, průmyslových objektech, halách apod.

Za normálních okolností je textilie navinuta v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad podhledem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat.

Základní požadavek na požární rolety je jejich požární odolnost. Roletové požární uzávěry FIBREroll mini se vyrábějí s rozměrem navíjecího boxu (š × v) 150 × 150 mm a mají požární odolnost až EW 60 DP1 do rozměru (š × v) až 2,6 × 2,45 m a EW 45 DP1 do rozměru 3 × 3 m (rozměry vždy přes kastlík a vodicí lišty). Pro zvýšení požární odolnosti je možné využít zkrápění (chlazení vodou), čímž lze dosáhnout požární odolnosti až EI 60 DP1


Certifikace

Požární uzávěr FIBREroll mini byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 13501‑2 a jsou na něj vydány národní certifikáty. Aktuální informace na projekce@avaps.cz. Výrobek je posouzen dle EN 13241+A2 a je k němu vydána CE značka.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn, na Slovensku pak podle jeho slovenské alternativy.


Technické vlastnosti

 • základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,6 mm vyztužená nerezovými drátky s oboustrannou hliníkovou fólií
 • standardní rozměr přes kastlík a vodící lišty (š × v) až 3 × 3 m
 • navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru (možná i kombinace obou variant), upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
 • rozměr (š × v) navíjecího boxu 150 × 150 mm
 • velmi nízká hmotnost - cca 15 kg na jeden metr délky uzávěru
 • ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
 • ovládací jednotka AOP (Avaps Ovládací Panel)
  • zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  • obsahuje vlastní záložní zdroj elektrické energie zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie
  • umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního uzavření
  • možnost dvoufázového uzavření
  • možnost připojení únikového tlačítka (nouzové otevření při požárním poplachu) v případěn národních požadavků
  • možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítka
  • možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
  • možnost potvrzení aktivace zkrápění lokální teplotní detekcí pro vyhnutí se nežádoucímu spuštění zkrápění
  • možnost hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení
 • uzávěr je možno v případě, že není trvale připojen k elektrické energii, vybavit mechanickou tepelnou pojistkou (fusible link), která v případě zahřátí nad 68°C povolí a uzávěr se uzavře gravitačně
 • ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL