FIBREroll Qext

Textilní roletový požární uzávěr do požárně nebezpečného prostoru


Požární odolnost: EI2 30ef(o→i), EW 60(i→o) DP1

Textilní roletový požární uzávěr FIBREroll Qext je určen pro použití v otvorech v obvodovém plášti objektu, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru vymezeném od sousedního požárního úseku (typicky vnitřní roh budovy) nebo od sousedního objektu.

Základní vlastností, která je v těchto případech požadována, je požární odolnost EI při namáhání z vnější strany objektu. Právě pro tyto případy byl vyvinut textilní uzávěr FIBREroll Qext, který má v kombinaci s určitými prosklenými prvky bez požární odolnosti požární odolnost EI2 30ef(o→i) při namáhání z vnější strany objektu a až EW 60(i→o) DP1 při namáhání z vnitřní strany objektu. Maximální rozměr stavebního otvoru pro použití uzávěru FIBREroll Qext je 2,6 x 2,3 m.


Certifikace

Požární uzávěr FIBREroll Qext byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o. a je certifikován na českém a slovenském trhu.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn, na Slovensku pak podle jeho slovenské alternativy.


Technické vlastnosti

 • základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,6 mm vyztužená nerezovými drátky s oboustrannou hliníkovou fólií
 • zkoušeno pro:
  • křivku vnějšího požáru - klasifikace EI2 30ef(o→i) při namáhání z vnější strany objektu
  • standadní teplotní křivku - klasifikace EW 60(i→o) DP1 při namáhání z vnitřní strany objektu
 • navrženo pro zabudování do obvodového pláště budovy s kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny tl. min 170 mm
 • minimální požadované vlastnosti okna (okenní sestavy):
  • typ rámu - hliníkový s přerušeným tepelným mostem, dřevěný, plastový pětikomorový
  • šířka rámu min 70 mm
  • zasklení min 33.1-12-4-12-33.1 (Ug = 0,7 W/m2K)
  • max. rozměr okenní sestavy (šířka x výška): 2 600 × 2 300 mm
  • max. rozměr okenního křídla včetně rámu (šířka × výška): 1 514 × 1 243 mm
  • max. rozměr balkonových dveří včetně rámu (šířka × výška): 914 × 2 240 mm
  • vzdálenost tkaniny od skleněné tabule min 180 mm
 • rozměr (š × v) navíjecího boxu 150 × 150 mm
 • velmi nízká hmotnost - cca 15 kg na jeden metr délky uzávěru
 • ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
 • pokud není možno uzávěr napojit na EPS (nebo není trvale připojen k elektrické energii) je roleta vybavena mechanickou tepelnou pojistkou (fusible link), která v případě zahřátí nad 68 °C povolí a uzávěr se uzavře gravitačně
 • pokud je uzávěr aktivován na základě EPS, je roleta ovládána pomocí ovládací jednotky AOP (Avaps Ovládací Panel)
  • zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  • obsahuje vlastní záložní zdroj elektrické energie zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie
  • umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního uzavření (detekce požáru systémem EPS se doporučuje pomocí čidel uvnitř objektu, případně pomocí teplotního kabelu v exteriéru)
  • možnost dvoufázového uzavření
  • možnost připojení únikového tlačítka (nouzové otevření při požárním poplachu)
  • možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítka
  • možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
  • možnost hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení
 • ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL