FIBREroll S200

Textilní roletový kouřotěsný požární uzávěr s klasifikací S200​


Požární odolnost: EW 15 DP1-CS200 až EW 120 DP1-CS200 resp. EI 15 DP1-CS200 až EI 180 DP1-CS200 při chlazení vodou

Textilní roletové požární uzávěry se používají k oddělení dvou sousedních požárních úseků v případě požáru, případně k eliminaci požárně nebezpečného prostoru při zachování otvorů v obvodovém plášti objektu.

Pro případy, kdy je vyžadována kromě požární odolnosti také kouřotěsnost, byl vyvinut kouřotěsný požární roletový uzávěr s klasifikací S200 dle EN 1634-3.

Pro své minimální nároky na prostor nacházejí textilní roletové požární uzávěry uplatnění například v kulturních, vzdělávacích, sportovních, dopravních, bytových a administrativních objektech, v nákupních centrech v kombinacích s bezpečnostními mřížemi a dále pak také v podzemních garážích, průmyslových objektech, halách apod.

Za normálních okolností je textilie navinuta v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad podhledem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat.

Základní požadavek na požární rolety je jejich požární odolnost. Roletové požární uzávěry FIBREroll S200 mají požární odolnost až EW 120 DP1-CS200. Pro zvýšení požární odolnosti je možné využít zkrápění (chlazení vodou), čímž lze dosáhnout požární odolnosti až EI 180 DP1-CS200.


Certifikace

Požární uzávěr FIBREroll S200 byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 13501‑2 a jsou na něj vydány národní certifikáty. V současnosti probíhá proces CE certifikace dle EN 16034 a EN 15269‑11. Aktuální informace na projekce@avaps.cz. Výrobek je posouzen dle EN 13241+A2 a je k němu vydána CE značka.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn, na Slovensku pak podle jeho slovenské alternativy.


Technické vlastnosti

 • základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,6 mm vyztužená nerezovými drátky s povrchovým zátěrem a případně s hliníkovou reflexní vrstvou (fólií) pro zvýšení požární odolnosti.
 • maximální světlá šířka 2,8 m, maximální světlá výška 2,62 m (větší rozměry po konzultaci)
 • navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru (možná i kombinace obou variant), upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
 • standardní rozměr navíjecího boxu rolety je 230 x 230 mm (š x v), kouřotěsná koncová lišta je spuštěna 150 mm pod kastlík, na přání zákazníka může být zakrytována - rozměr kastlíku je v tomto případě 230 x 380 mm (š x v)
 • velmi malá hmotnost (roleta 2,8x 2,62m cca 160 kg)
 • ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
 • ovládací jednotka AOP (Avaps Ovládací Panel)
  • zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  • obsahuje vlastní záložní zdroj elektrické energie zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie
  • umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního uzavření
  • možnost dvoufázového uzavření
  • možnost připojení únikového tlačítka (nouzové otevření při požárním poplachu) v případě národních požadavků
  • možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítka
  • možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
  • možnost potvrzení aktivace zkrápění lokální teplotní detekcí pro vyhnutí se nežádoucímu spuštění zkrápění
  • možnost hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení
 • rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
 • ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL