FIBREroll

Textilní roletový požární uzávěr

Požární odolnost: EW 15 DP1 až EW 120 DP1 resp. EI 15 DP1 až EI 180 DP1 při chlazení vodou

Textilní roletové požární uzávěry se používají k oddělení dvou sousedních požárních úseků v případě požáru, případně k eliminaci požárně nebezpečného prostoru při zachování otvorů v obvodovém plášti objektu.

Pro své minimální nároky na prostor nacházejí textilní roletové požární uzávěry uplatnění například v kulturních, vzdělávacích, sportovních, dopravních, bytových a administrativních objektech, v nákupních centrech v kombinacích s bezpečnostními mřížemi a dále pak také v podzemních garážích, průmyslových objektech, halách apod.

Za normálních okolností je textilie navinuta v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad podhledem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat.

Základní požadavek na požární rolety je jejich požární odolnost. Roletové požární uzávěry FIBREroll mají požární odolnost až EW 120 DP1. Pro zvýšení požární odolnosti je možné využít zkrápění (chlazení vodou), čímž lze dosáhnout požární odolnosti až EI 180 DP1.


Certifikace

Požární uzávěr FIBREroll byl úspěšně testován ve zkušebně FIRES s.r.o., klasifikován dle EN 13501‑2 a jsou na něj vydány národní certifikáty. V současnosti probíhá proces CE certifikace dle EN 16034 a EN 15269‑11. Aktuální informace na projekce@avaps.cz. Výrobek je posouzen dle EN 13241+A2 a je k němu vydána CE značka.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn, na Slovensku pak podle jeho slovenské alternativy.


Technické vlastnosti

 • základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,6 mm vyztužená nerezovými drátky s povrchovým zátěrem a případně s hliníkovou reflexní vrstvou (fólií) pro zvýšení požární odolnosti
 • maximální šířka 20 m, maximální výška 6 m (větší rozměry po konzultaci)
 • navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru (možná i kombinace obou variant), upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
 • standardní rozměr navíjecího boxu rolety pro rolety se světlou výškou do 3 m je 230 x 200 mm (š x v) pro rolety se světlou výškou od 3 m do 6 m je rozměr boxu 230 x 230 mm (š x v)
 • velmi malá hmotnost (roleta 3 x 3 m cca 140 kg, roleta 6 x 6m cca 270 kg)
 • ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření
 • ovládací jednotka AOP (Avaps Ovládací Panel)
  • zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  • obsahuje vlastní záložní zdroj elektrické energie zabraňující nežádoucímu uzavření uzávěru v případě výpadku elektrické energie
  • umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního uzavření
  • možnost dvoufázového uzavření
  • možnost připojení únikového tlačítka (nouzové otevření při požárním poplachu) v případě národních požadavků
  • možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítka
  • možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
  • možnost potvrzení aktivace zkrápění lokální teplotní detekcí pro vyhnutí se nežádoucímu spuštění zkrápění
  • možnost hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení
 • rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
 • ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL