Protipožární vrata s vloženým dveřním křídlem

Požární odolnost: EI 15 - EI 60 DP1, EW 15 - EW 120 DP1

Tento systém dveří se používá v místech, kde vede jediná úniková nebo zásahová cesta a plocha vrat překračuje 4 m2. Dveřní křídlo splňuje minimální průchod 800 x 1970 mm. Vrata jsou dodávána s panty vlastní výroby s minimální třecí plochou a vysokou nosností na pant. Tyto panty zaručují snadnou manipulaci bez nutnosti vynaložení větší síly pro otevření.


Varianty

Jednokřídlé, dvoukřídlé, dvoukřídlé s vloženým dveřním křídlem


Bezpečnostní třída

BT2


Povrchová úprava

Vypalovaná prášková barva dle odstínů RAL.


Technické výkresy