SMOKEbarrier AT-E

Průchozí textilní roletová kouřová zábrana


Požární odolnost: D120 (CE certifikát)

Průchozí textilní roletová kouřová zábrana SMOKEbarrier AT-E slouží v případě požáru k rozdělení objektu do kouřových sekcí a brání následnému šíření kouře do ostatních prostor. Zábrana je konstruována jako svisle posuvná roleta.

Pro své minimální nároky na prostor nacházejí textilní roletové kouřové zábrany uplatnění například v kulturních, vzdělávacích, sportovních, dopravních a administrativních objektech, v nákupních centrech a dále pak také v průmyslových objektech, halách apod.

Za normálních okolností je textilie navinuta v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad podhledem).

Základní požadavek na kouřové zábrany je jejich požární odolnost. Textilní roletové kouřové zábrany SMOKEbarrier AT-E mají požární odolnost D120 (zařízení je navrženo dle ČSN EN 12101-1).


Certifikace

Tato kouřová zábrana SMOKEbarrier AT-E byla úspěšně testována ve zkušebně FIRES s.r.o. a je na ni vydán certifikát CE č. 1396-CPD-0027.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.


Technické vlastnosti

 • základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,4 mm s povrchovým zátěrem
 • jedinečná konstrukce - neomezená délka zábrany, standardní výška spuštění až 6 m
 • zábranu je možné zalomit do pravého úhlu, jiné úhly možné po konzultaci
 • malé nároky na prostor, navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru, upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
 • standardní rozměr navíjecího boxu rolety (š × v):
  • 254 × 150 mm - vícehřídelový systém s hřídeli vedle sebe
  • 152 × 256 mm - vícehřídelový systém s hřídeli nad sebou
 • velmi malá hmotnost (textilie = 0,45 kg/m2)
 • ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního spuštění
 • ovládací jednotka AOP (Avaps ovládací panel)
  • zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  • umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního spuštění
  • možnost dvoufázového spuštění
  • možnost připojení únikového tlačítka (nouzové otevření při požárním poplachu)
  • možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítka
  • možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
  • možnost hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení
 • rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
 • ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL