SMOKEbarrier AT

Textilní roletová kouřová zábrana


Požární odolnost: D120 (CE certifikát)

Textilní roletová kouřová zábrana SMOKEbarrier AT slouží v případě požáru k rozdělení objektu do kouřových sekcí a brání následnému šíření kouře do ostatních prostor. Zábrana je konstruována jako svisle posuvná roleta.

Pro své minimální nároky na prostor nacházejí textilní roletové kouřové zábrany uplatnění například v kulturních, vzdělávacích, sportovních, dopravních a administrativních objektech, v nákupních centrech a dále pak také v průmyslových objektech, halách apod.

Za normálních okolností je textilie navinuta v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad podhledem).

Základní požadavek na kouřové zábrany je jejich požární odolnost. Textilní roletové kouřové zábrany SMOKEbarrier AT mají požární odolnost D120 (zařízení je navrženo dle ČSN EN 12101-1).


Certifikace

Tato kouřová zábrana SMOKEbarrier AT byla úspěšně testována ve zkušebně FIRES s.r.o. a je na ni vydán certifikát CE č. 1396-CPD-0027.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.


Technické vlastnosti

 • základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,4 mm s povrchovým zátěrem
 • jedinečná konstrukce - neomezená délka zábrany, standardní výška spuštění až 6 m
 • zábranu je možné zalomit do pravého úhlu, jiné úhly možné po konzultaci
 • malé nároky na prostor, navrženo pro montáž na otvor nebo do otvoru, upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů s požadovanou požární odolností
 • standardní rozměr navíjecího boxu rolety (š × v):
  • 152 × 150 mm - jednohřídelový systém až do šířky 4,5 m při výšce spuštění do 4,5 m
  • 254 × 150 mm - vícehřídelový systém s hřídeli vedle sebe
  • 152 × 256 mm - vícehřídelový systém s hřídeli nad sebou
 • velmi malá hmotnost (textilie = 0,45 kg/m2)
 • ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního spuštění
 • ovládací jednotka AOP (Avaps ovládací panel)
  • zajišťuje elektronické řízení jednotlivých funkcí uzávěru
  • umožňuje samočinné uzavření z ústředny EPS (bezpotenciálový kontakt), případně pomocí lokálních autonomních čidel, a to i v případě výpadku napájecího napětí díky systému bezpečného gravitačního spuštění
  • možnost dvoufázového spuštění
  • možnost připojení únikového tlačítka (nouzové otevření při požárním poplachu)
  • možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítka
  • možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
  • možnost hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení
 • rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s
 • ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL