SMOKEbarrier SG

Skleněná pevná kouřová zábrana


Požární odolnost: D120, D60, D30, případně DH30

Skleněná pevná kouřová zábrana SMOKEBARRIER SG slouží v případě požáru k rozdělení objektu do kouřových sekcí a brání následnému šíření kouře do ostatních prostor.

Přednost skleněných pevných kouřových zábran je jejich průsvitnost (průhlednost), díky čemuž opticky nenarušují prostory objektu.

Základní požadavek na kouřové zábrany je jejich požární odolnost. Skleněné pevné kouřové zábrany SMOKEbarrier SG mají požární odolnost D30, D60, D120 a DH30 (zařízení je navrženo dle ČSN EN 12101-1).


Certifikace

Skleněné pevné kouřové zábrany SMOKEbarrier SG byly úspěšně testovány ve zkušebně FIRES s.r.o. a TÜV Rheinland a jsou na ně vydány certifikáty CE č. 1396-CPD-0025 a 0336-CPR-5064-E/06.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.


Technické vlastnosti

  • malé nároky na prostor, montáž bez dalších speciálních konstrukcí, upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů
  • tabule skla možno spojovat do řady - neomezená délka zábrany
  • relativně nízká hmotnost
  • speciální požární čiré sklo tl. 6 mm
  • max. rozměry tabule skla (š x v):
    • 2500 x 1800 mm (odolnost D120)
    • 2000 x 1100 mm a 1000x1600 mm (odolnost DH30)
  • všechny viditelné ocelové prvky jsou z nerezové oceli