SMOKEbarrier ST

Textilní pevná kouřová zábrana


Požární odolnost: D120 (CE certifikát)

Textilní pevná kouřová zábrana SMOKEbarrier ST slouží v případě požáru k rozdělení objektu do kouřových sekcí a brání následnému šíření kouře do ostatních prostor.

Textilní pevné kouřové zábrany jsou výhodné pro minimální nároky na prostor a mohou se velmi jednoduše přizpůsobit nejrůznějším tvarům a probíhajícím technologickým instalacím.

Základní požadavek na kouřové zábrany je jejich požární odolnost. Textilní pevné kouřové zábrany SMOKEbarrier ST mají požární odolnost D120 (zařízení je navrženo dle ČSN EN 12101-1).


Certifikace

Textilní pevná kouřová zábrana SMOKEbarrier ST byla úspěšně testována ve zkušebně FIRES s.r.o. a je na něj vydán certifikát CE č. 1396-CPD-0028.

Výrobce u jednotlivých zakázek vydává prohlášení o vlastnostech ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.


Technické vlastnosti

  • základem je speciální, požárně odolná textilie tl. 0,4 mm s povrchovým zátěrem
  • malé nároky na prostor, konstrukce umožňující montáž bez dalších speciálních konstrukcí, upevnění do betonu, zdiva nebo ocelových profilů
  • textilii je možno spojovat do řady - neomezená délka zábrany
  • možnost téměř jakéhokoli tvaru a tvarování okolo zavěšených instalací
  • velmi malá hmotnost (textilie = 0,45 kg/m2)
  • případné ucpávky trapézového plechu jsou prováděny z minerální vlny, případně z pozinkovaného plechu
  • všechny viditelné ocelové prvky vyrobeny z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL